Szybkie omówienie najważniejszych instrukcji sterujących i warunkowych w Go, jednak bez instrukcji select, którą będziemy omawiać w innym odcinku. Oczywiście z przykładami. To są instrukcje, bez których w programowaniu ciężko by było (aczkolwiek różne języki mają różne do nich podejścia).

[kod zostanie umieszczony w innym czasie]