Przedstawiam na tym filmie 3 różne sposoby rozpoczęcia przygody z Ansible, aby móc śledzić mój kurs, czyli:

  • instalacja systemowa
  • uruchamianie z kontera Docker
  • instalacja za pomocą virtualenv

Trochę też opowiem o ich wadach i zaletach.

Pamiętaj o szczególnej ostrożności, przy używaniu obcych obrazów Docker z sieci, traktuj je zawsze jako potencjalnie groźne dla Twojego systemu.